Menu

a.t.work

Navrhujeme pre Vás
modernú architektúru.

O nás

a.t.work je kreatívny architektonický ateliér skúsených architektov a urbanistov so sídlom v Nitre.

CEO

ing. arch. Juraj Turányi

Čím sa zaoberáme

Poskytujeme služby v oblasti architektúry a urbanizmu.

architektúra

Navrhneme pre Vás všetko od drobnej stavby po obytný dom, polyfunkčný objekt prípadne obchodné centrum. Spracujeme pre Vás dokumentáciu na úrovni architektonickej štúdie, projektu na stavebné povolenie až po realizačný projekt.

urbanizmus

Spracujeme pre Vás urbanistickú štúdiu, územný plán zóny, územný plán obce...

Výber z našich projektov

Ukážka našich prác z oblasti architektúry a urbanizmu.

Prístavba urgentného príjmu a očnej kliniky, Nitra

Moderný urgentný príjem prepojený so staršou budovou chirurgického pavilónu, so samostatným vstupom pre nízkoprahových pacientov a samostatným vjazdom pre sanitky s vysokoprahovými pacientmi. Na prízemí sa nachádza vyšetrovacia zložka s ambulanciami, diagnostickou časťou a časť s expektačnými lôžkami. Na poschodí je umiestnená očná klinika a plastická chirurgia s operačnými sálami a lôžkovým oddelením.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J.Turányi

Prístavba urgentného príjmu a očnej kliniky, Nitra

Moderný urgentný príjem prepojený so staršou budovou chirurgického pavilónu, so samostatným vstupom pre nízkoprahových pacientov a samostatným vjazdom pre sanitky s vysokoprahovými pacientmi. Na prízemí sa nachádza vyšetrovacia zložka s ambulanciami, diagnostickou časťou a časť s expektačnými lôžkami. Na poschodí je umiestnená očná klinika a plastická chirurgia s operačnými sálami a lôžkovým oddelením.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J.Turányi

Prístavba urgentného príjmu a očnej kliniky, Nitra

Moderný urgentný príjem prepojený so staršou budovou chirurgického pavilónu, so samostatným vstupom pre nízkoprahových pacientov a samostatným vjazdom pre sanitky s vysokoprahovými pacientmi. Na prízemí sa nachádza vyšetrovacia zložka s ambulanciami, diagnostickou časťou a časť s expektačnými lôžkami. Na poschodí je umiestnená očná klinika a plastická chirurgia s operačnými sálami a lôžkovým oddelením.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J.Turányi

Prístavba urgentného príjmu a očnej kliniky, Nitra

Moderný urgentný príjem prepojený so staršou budovou chirurgického pavilónu, so samostatným vstupom pre nízkoprahových pacientov a samostatným vjazdom pre sanitky s vysokoprahovými pacientmi. Na prízemí sa nachádza vyšetrovacia zložka s ambulanciami, diagnostickou časťou a časť s expektačnými lôžkami. Na poschodí je umiestnená očná klinika a plastická chirurgia s operačnými sálami a lôžkovým oddelením.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J.Turányi

Prístavba urgentného príjmu a očnej kliniky, Nitra

Moderný urgentný príjem prepojený so staršou budovou chirurgického pavilónu, so samostatným vstupom pre nízkoprahových pacientov a samostatným vjazdom pre sanitky s vysokoprahovými pacientmi. Na prízemí sa nachádza vyšetrovacia zložka s ambulanciami, diagnostickou časťou a časť s expektačnými lôžkami. Na poschodí je umiestnená očná klinika a plastická chirurgia s operačnými sálami a lôžkovým oddelením.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J.Turányi

Prístavba urgentného príjmu a očnej kliniky, Nitra

Moderný urgentný príjem prepojený so staršou budovou chirurgického pavilónu, so samostatným vstupom pre nízkoprahových pacientov a samostatným vjazdom pre sanitky s vysokoprahovými pacientmi. Na prízemí sa nachádza vyšetrovacia zložka s ambulanciami, diagnostickou časťou a časť s expektačnými lôžkami. Na poschodí je umiestnená očná klinika a plastická chirurgia s operačnými sálami a lôžkovým oddelením.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J.Turányi

Polyfunkčný dom, Nitra, Mostná ulica

Polyfunkčný dom umiestnený na úzkej parcele v historickom centre mesta, s podzemným parkoviskom v suteréne a v časti prízemia. Na prízemí sa nachádzajú komerčné priestory, na vyšších podlažiach byty s obytnými priestormi, orientovanými na priečelia smerom do Mostnej a Podzámskej ulice.
autor: Ing. arch. J.Turányi

Polyfunkčný dom, Nitra, Mostná ulica

Polyfunkčný dom umiestnený na úzkej parcele v historickom centre mesta, s podzemným parkoviskom v suteréne a v časti prízemia. Na prízemí sa nachádzajú komerčné priestory, na vyšších podlažiach byty s obytnými priestormi, orientovanými na priečelia smerom do Mostnej a Podzámskej ulice.
autor: Ing. arch. J.Turányi

Polyfunkčný dom, Nitra, Mostná ulica

Polyfunkčný dom umiestnený na úzkej parcele v historickom centre mesta, s podzemným parkoviskom v suteréne a v časti prízemia. Na prízemí sa nachádzajú komerčné priestory, na vyšších podlažiach byty s obytnými priestormi, orientovanými na priečelia smerom do Mostnej a Podzámskej ulice.
autor: Ing. arch. J.Turányi

Polyfunkčný dom, Nitra, Mostná ulica

Polyfunkčný dom umiestnený na úzkej parcele v historickom centre mesta, s podzemným parkoviskom v suteréne a v časti prízemia. Na prízemí sa nachádzajú komerčné priestory, na vyšších podlažiach byty s obytnými priestormi, orientovanými na priečelia smerom do Mostnej a Podzámskej ulice.
autor: Ing. arch. J.Turányi

Polyfunkčný dom, Nitra, Mostná ulica

Polyfunkčný dom umiestnený na úzkej parcele v historickom centre mesta, s podzemným parkoviskom v suteréne a v časti prízemia. Na prízemí sa nachádzajú komerčné priestory, na vyšších podlažiach byty s obytnými priestormi, orientovanými na priečelia smerom do Mostnej a Podzámskej ulice.
autor: Ing. arch. J.Turányi

Kancelárska budova, Nitra, Mostná ulica

Moderná kancelárska budova s jednoduchým tvaroslovím, navrhnutá pre poisťovaciu inštitúciu. V suteréne je umiestnené hromadné parkovisko, na prízemí komerčné a kancelárske priestory, na poschodiach administratívne priestory presvetlené štvoricou vnútorných dvorov.
autor: Ing. arch. J.Turányi

Kancelárska budova, Nitra, Mostná ulica

Moderná kancelárska budova s jednoduchým tvaroslovím, navrhnutá pre poisťovaciu inštitúciu. V suteréne je umiestnené hromadné parkovisko, na prízemí komerčné a kancelárske priestory, na poschodiach administratívne priestory presvetlené štvoricou vnútorných dvorov.
autor: Ing. arch. J.Turányi

Kancelárska budova, Nitra, Mostná ulica

Moderná kancelárska budova s jednoduchým tvaroslovím, navrhnutá pre poisťovaciu inštitúciu. V suteréne je umiestnené hromadné parkovisko, na prízemí komerčné a kancelárske priestory, na poschodiach administratívne priestory presvetlené štvoricou vnútorných dvorov.
autor: Ing. arch. J.Turányi

Kancelárska budova, Nitra, Mostná ulica

Moderná kancelárska budova s jednoduchým tvaroslovím, navrhnutá pre poisťovaciu inštitúciu. V suteréne je umiestnené hromadné parkovisko, na prízemí komerčné a kancelárske priestory, na poschodiach administratívne priestory presvetlené štvoricou vnútorných dvorov.
autor: Ing. arch. J.Turányi

Bytový dom, Nitra, Podzámska ulica

Bytový dom s krytým parkoviskom a vybavenosťou na prízemí, bytmi na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Moderné riešenie podčiarkuje použitie striedmej farebnosti a prírodných materiálov na fasádach.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Podzámska ulica

Bytový dom s krytým parkoviskom a vybavenosťou na prízemí, bytmi na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Moderné riešenie podčiarkuje použitie striedmej farebnosti a prírodných materiálov na fasádach.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Podzámska ulica

Bytový dom s krytým parkoviskom a vybavenosťou na prízemí, bytmi na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Moderné riešenie podčiarkuje použitie striedmej farebnosti a prírodných materiálov na fasádach.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Podzámska ulica

Bytový dom s krytým parkoviskom a vybavenosťou na prízemí, bytmi na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Moderné riešenie podčiarkuje použitie striedmej farebnosti a prírodných materiálov na fasádach.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Podzámska ulica

Bytový dom s krytým parkoviskom a vybavenosťou na prízemí, bytmi na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Moderné riešenie podčiarkuje použitie striedmej farebnosti a prírodných materiálov na fasádach.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Podzámska ulica

Bytový dom s krytým parkoviskom a vybavenosťou na prízemí, bytmi na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Moderné riešenie podčiarkuje použitie striedmej farebnosti a prírodných materiálov na fasádach.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Šindolka

Moderný bytový dom v zeleni s 2-, 3- a 4-izbovými bytmi rôznych dispozičných riešení, situovanými na 6 poschodiach v troch sekciách. Na prízemí domu sa nachádzajú 3 samostatné vstupy do schodísk s bytmi a spoločná garáž s pivnicami. Byty sú umiestnené na 2. až 6. nadzemnom podlaží. Na najvyššom 7.podlaží sú umiestnené byty s veľkými terasami. Ku každému bytu patrí loggia alebo balkón, v kúpeľniach je zabezpečený prístup denného svetla a priame vetranie cez okno.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Šindolka

Moderný bytový dom v zeleni s 2-, 3- a 4-izbovými bytmi rôznych dispozičných riešení, situovanými na 6 poschodiach v troch sekciách. Na prízemí domu sa nachádzajú 3 samostatné vstupy do schodísk s bytmi a spoločná garáž s pivnicami. Byty sú umiestnené na 2. až 6. nadzemnom podlaží. Na najvyššom 7.podlaží sú umiestnené byty s veľkými terasami. Ku každému bytu patrí loggia alebo balkón, v kúpeľniach je zabezpečený prístup denného svetla a priame vetranie cez okno.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Šindolka

Moderný bytový dom v zeleni s 2-, 3- a 4-izbovými bytmi rôznych dispozičných riešení, situovanými na 6 poschodiach v troch sekciách. Na prízemí domu sa nachádzajú 3 samostatné vstupy do schodísk s bytmi a spoločná garáž s pivnicami. Byty sú umiestnené na 2. až 6. nadzemnom podlaží. Na najvyššom 7.podlaží sú umiestnené byty s veľkými terasami. Ku každému bytu patrí loggia alebo balkón, v kúpeľniach je zabezpečený prístup denného svetla a priame vetranie cez okno.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Šindolka

Moderný bytový dom v zeleni s 2-, 3- a 4-izbovými bytmi rôznych dispozičných riešení, situovanými na 6 poschodiach v troch sekciách. Na prízemí domu sa nachádzajú 3 samostatné vstupy do schodísk s bytmi a spoločná garáž s pivnicami. Byty sú umiestnené na 2. až 6. nadzemnom podlaží. Na najvyššom 7.podlaží sú umiestnené byty s veľkými terasami. Ku každému bytu patrí loggia alebo balkón, v kúpeľniach je zabezpečený prístup denného svetla a priame vetranie cez okno.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Šindolka

Moderný bytový dom v zeleni s 2-, 3- a 4-izbovými bytmi rôznych dispozičných riešení, situovanými na 6 poschodiach v troch sekciách. Na prízemí domu sa nachádzajú 3 samostatné vstupy do schodísk s bytmi a spoločná garáž s pivnicami. Byty sú umiestnené na 2. až 6. nadzemnom podlaží. Na najvyššom 7.podlaží sú umiestnené byty s veľkými terasami. Ku každému bytu patrí loggia alebo balkón, v kúpeľniach je zabezpečený prístup denného svetla a priame vetranie cez okno.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Šindolka

Moderný bytový dom v zeleni s 2-, 3- a 4-izbovými bytmi rôznych dispozičných riešení, situovanými na 6 poschodiach v troch sekciách. Na prízemí domu sa nachádzajú 3 samostatné vstupy do schodísk s bytmi a spoločná garáž s pivnicami. Byty sú umiestnené na 2. až 6. nadzemnom podlaží. Na najvyššom 7.podlaží sú umiestnené byty s veľkými terasami. Ku každému bytu patrí loggia alebo balkón, v kúpeľniach je zabezpečený prístup denného svetla a priame vetranie cez okno.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Šindolka

Moderný bytový dom v zeleni s 2-, 3- a 4-izbovými bytmi rôznych dispozičných riešení, situovanými na 6 poschodiach v troch sekciách. Na prízemí domu sa nachádzajú 3 samostatné vstupy do schodísk s bytmi a spoločná garáž s pivnicami. Byty sú umiestnené na 2. až 6. nadzemnom podlaží. Na najvyššom 7.podlaží sú umiestnené byty s veľkými terasami. Ku každému bytu patrí loggia alebo balkón, v kúpeľniach je zabezpečený prístup denného svetla a priame vetranie cez okno.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Šindolka

Moderný bytový dom v zeleni s 2-, 3- a 4-izbovými bytmi rôznych dispozičných riešení, situovanými na 6 poschodiach v troch sekciách. Na prízemí domu sa nachádzajú 3 samostatné vstupy do schodísk s bytmi a spoločná garáž s pivnicami. Byty sú umiestnené na 2. až 6. nadzemnom podlaží. Na najvyššom 7.podlaží sú umiestnené byty s veľkými terasami. Ku každému bytu patrí loggia alebo balkón, v kúpeľniach je zabezpečený prístup denného svetla a priame vetranie cez okno.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Bytový dom, Nitra, Šindolka

Moderný bytový dom v zeleni s 2-, 3- a 4-izbovými bytmi rôznych dispozičných riešení, situovanými na 6 poschodiach v troch sekciách. Na prízemí domu sa nachádzajú 3 samostatné vstupy do schodísk s bytmi a spoločná garáž s pivnicami. Byty sú umiestnené na 2. až 6. nadzemnom podlaží. Na najvyššom 7.podlaží sú umiestnené byty s veľkými terasami. Ku každému bytu patrí loggia alebo balkón, v kúpeľniach je zabezpečený prístup denného svetla a priame vetranie cez okno.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Územný plán zóny, Nitra, Kynek - Šúdol

autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Rodinný dom, Nitra

Moderný dvojkrídlový rodinný dom situovaný vo vilovej štvrti mesta. Zabezpečuje intimitu prostredia a zároveň zachováva krásne výhľady na okolie.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Rodinný dom, Nitra

Moderný dvojkrídlový rodinný dom situovaný vo vilovej štvrti mesta. Zabezpečuje intimitu prostredia a zároveň zachováva krásne výhľady na okolie.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Rodinný dom, Nitra

Moderný dvojkrídlový rodinný dom situovaný vo vilovej štvrti mesta. Zabezpečuje intimitu prostredia a zároveň zachováva krásne výhľady na okolie.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Rodinný dom, Nitra

Moderný dvojkrídlový rodinný dom situovaný vo vilovej štvrti mesta. Zabezpečuje intimitu prostredia a zároveň zachováva krásne výhľady na okolie.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Rodinný dom, Nitra

Moderný dvojkrídlový rodinný dom situovaný vo vilovej štvrti mesta. Zabezpečuje intimitu prostredia a zároveň zachováva krásne výhľady na okolie.
autor: Ing. arch. J. Turányi

Urbanistická štúdia, Nitra, Lukov Dvor

Obytná skupina na území Párovských Hájov
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. J. Števková, Ing. arch. B. Števko

Urbanistická štúdia, Nitra, Lukov Dvor

Obytná skupina na území Párovských Hájov
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. J. Števková, Ing. arch. B. Števko

Polyfunkčný objekt na Mostnej ulici v Nitre

Komerčný objekt navrhnutý pre bankovú inštitúciu. V úzkej mestskej blokovej zástavbe vytvára presvetlený priestor pre kancelárske priestory pomocou svetlíkov prenikajúcich cez tri podlažia. Moderná jednoduchá fasáda je podčiarknutá použitím hodnotných obkladových materiálov.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Polyfunkčný objekt na Mostnej ulici v Nitre

Komerčný objekt navrhnutý pre bankovú inštitúciu. V úzkej mestskej blokovej zástavbe vytvára presvetlený priestor pre kancelárske priestory pomocou svetlíkov prenikajúcich cez tri podlažia. Moderná jednoduchá fasáda je podčiarknutá použitím hodnotných obkladových materiálov.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Polyfunkčný objekt na Mostnej ulici v Nitre

Komerčný objekt navrhnutý pre bankovú inštitúciu. V úzkej mestskej blokovej zástavbe vytvára presvetlený priestor pre kancelárske priestory pomocou svetlíkov prenikajúcich cez tri podlažia. Moderná jednoduchá fasáda je podčiarknutá použitím hodnotných obkladových materiálov.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Polyfunkčný objekt na Mostnej ulici v Nitre

Komerčný objekt navrhnutý pre bankovú inštitúciu. V úzkej mestskej blokovej zástavbe vytvára presvetlený priestor pre kancelárske priestory pomocou svetlíkov prenikajúcich cez tri podlažia. Moderná jednoduchá fasáda je podčiarknutá použitím hodnotných obkladových materiálov.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Polyfunkčný objekt na Mostnej ulici v Nitre

Komerčný objekt navrhnutý pre bankovú inštitúciu. V úzkej mestskej blokovej zástavbe vytvára presvetlený priestor pre kancelárske priestory pomocou svetlíkov prenikajúcich cez tri podlažia. Moderná jednoduchá fasáda je podčiarknutá použitím hodnotných obkladových materiálov.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Polyfunkčný objekt na Mostnej ulici v Nitre

Komerčný objekt navrhnutý pre bankovú inštitúciu. V úzkej mestskej blokovej zástavbe vytvára presvetlený priestor pre kancelárske priestory pomocou svetlíkov prenikajúcich cez tri podlažia. Moderná jednoduchá fasáda je podčiarknutá použitím hodnotných obkladových materiálov.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Polyfunkčný objekt na Mostnej ulici v Nitre

Komerčný objekt navrhnutý pre bankovú inštitúciu. V úzkej mestskej blokovej zástavbe vytvára presvetlený priestor pre kancelárske priestory pomocou svetlíkov prenikajúcich cez tri podlažia. Moderná jednoduchá fasáda je podčiarknutá použitím hodnotných obkladových materiálov.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Polyfunkčný objekt na Mostnej ulici v Nitre

Komerčný objekt navrhnutý pre bankovú inštitúciu. V úzkej mestskej blokovej zástavbe vytvára presvetlený priestor pre kancelárske priestory pomocou svetlíkov prenikajúcich cez tri podlažia. Moderná jednoduchá fasáda je podčiarknutá použitím hodnotných obkladových materiálov.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Polyfunkčný objekt na Mostnej ulici v Nitre

Komerčný objekt navrhnutý pre bankovú inštitúciu. V úzkej mestskej blokovej zástavbe vytvára presvetlený priestor pre kancelárske priestory pomocou svetlíkov prenikajúcich cez tri podlažia. Moderná jednoduchá fasáda je podčiarknutá použitím hodnotných obkladových materiálov.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Liečebný pavilón, Nitra

Novostavba integrujúca v sebe laboratórnu časť v podnoži suterénu, vyšetrovaciu zložku v podobe ambulancii na prízemí, lôžkové časti jednotlivých oddelení a jednotky intenzívnej staostlivosti na poschodiach. Trojkrídlové pôdorysné usporiadanie umožňuje výborné presvetlenie, navodzujúce pozitívnu atmosféru liečebných priestorov. Jasná, prehľadná dispozícia sa odzrkadľuje aj v riešení fasád.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. P. Rehák

Liečebný pavilón, Nitra

Novostavba integrujúca v sebe laboratórnu časť v podnoži suterénu, vyšetrovaciu zložku v podobe ambulancii na prízemí, lôžkové časti jednotlivých oddelení a jednotky intenzívnej staostlivosti na poschodiach. Trojkrídlové pôdorysné usporiadanie umožňuje výborné presvetlenie, navodzujúce pozitívnu atmosféru liečebných priestorov. Jasná, prehľadná dispozícia sa odzrkadľuje aj v riešení fasád.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. P. Rehák

Liečebný pavilón, Nitra

Novostavba integrujúca v sebe laboratórnu časť v podnoži suterénu, vyšetrovaciu zložku v podobe ambulancii na prízemí, lôžkové časti jednotlivých oddelení a jednotky intenzívnej staostlivosti na poschodiach. Trojkrídlové pôdorysné usporiadanie umožňuje výborné presvetlenie, navodzujúce pozitívnu atmosféru liečebných priestorov. Jasná, prehľadná dispozícia sa odzrkadľuje aj v riešení fasád.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. P. Rehák

Liečebný pavilón, Nitra

Novostavba integrujúca v sebe laboratórnu časť v podnoži suterénu, vyšetrovaciu zložku v podobe ambulancii na prízemí, lôžkové časti jednotlivých oddelení a jednotky intenzívnej staostlivosti na poschodiach. Trojkrídlové pôdorysné usporiadanie umožňuje výborné presvetlenie, navodzujúce pozitívnu atmosféru liečebných priestorov. Jasná, prehľadná dispozícia sa odzrkadľuje aj v riešení fasád.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. P. Rehák

Liečebný pavilón, Nitra

Novostavba integrujúca v sebe laboratórnu časť v podnoži suterénu, vyšetrovaciu zložku v podobe ambulancii na prízemí, lôžkové časti jednotlivých oddelení a jednotky intenzívnej staostlivosti na poschodiach. Trojkrídlové pôdorysné usporiadanie umožňuje výborné presvetlenie, navodzujúce pozitívnu atmosféru liečebných priestorov. Jasná, prehľadná dispozícia sa odzrkadľuje aj v riešení fasád.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. P. Rehák

Liečebný pavilón, Nitra

Novostavba integrujúca v sebe laboratórnu časť v podnoži suterénu, vyšetrovaciu zložku v podobe ambulancii na prízemí, lôžkové časti jednotlivých oddelení a jednotky intenzívnej staostlivosti na poschodiach. Trojkrídlové pôdorysné usporiadanie umožňuje výborné presvetlenie, navodzujúce pozitívnu atmosféru liečebných priestorov. Jasná, prehľadná dispozícia sa odzrkadľuje aj v riešení fasád.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. P. Rehák

Liečebný pavilón, Nitra

Novostavba integrujúca v sebe laboratórnu časť v podnoži suterénu, vyšetrovaciu zložku v podobe ambulancii na prízemí, lôžkové časti jednotlivých oddelení a jednotky intenzívnej staostlivosti na poschodiach. Trojkrídlové pôdorysné usporiadanie umožňuje výborné presvetlenie, navodzujúce pozitívnu atmosféru liečebných priestorov. Jasná, prehľadná dispozícia sa odzrkadľuje aj v riešení fasád.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. P. Rehák

Liečebný pavilón, Nitra

Novostavba integrujúca v sebe laboratórnu časť v podnoži suterénu, vyšetrovaciu zložku v podobe ambulancii na prízemí, lôžkové časti jednotlivých oddelení a jednotky intenzívnej staostlivosti na poschodiach. Trojkrídlové pôdorysné usporiadanie umožňuje výborné presvetlenie, navodzujúce pozitívnu atmosféru liečebných priestorov. Jasná, prehľadná dispozícia sa odzrkadľuje aj v riešení fasád.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. P. Rehák

Liečebný pavilón, Nitra

Novostavba integrujúca v sebe laboratórnu časť v podnoži suterénu, vyšetrovaciu zložku v podobe ambulancii na prízemí, lôžkové časti jednotlivých oddelení a jednotky intenzívnej staostlivosti na poschodiach. Trojkrídlové pôdorysné usporiadanie umožňuje výborné presvetlenie, navodzujúce pozitívnu atmosféru liečebných priestorov. Jasná, prehľadná dispozícia sa odzrkadľuje aj v riešení fasád.
autor: Ing. arch. B. Števko, Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. P. Rehák

Územný plán zóny, Nitra, Kynek - Šúdol

autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Územný plán zóny, Nitra, Kynek - Šúdol

autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Vily, Beladice

Moderné vily v jabloňovom sade
autor: Ing. arch. J. Turányi, spolupráca: Ing. arch. B. Števko

Vily, Beladice

Moderné vily v jabloňovom sade
autor: Ing. arch. J. Turányi, spolupráca: Ing. arch. B. Števko

Vily, Beladice

Moderné vily v jabloňovom sade
autor: Ing. arch. J. Turányi, spolupráca: Ing. arch. B. Števko

Vily, Beladice

Moderné vily v jabloňovom sade
autor: Ing. arch. J. Turányi, spolupráca: Ing. arch. B. Števko

Vily, Beladice

Moderné vily v jabloňovom sade
autor: Ing. arch. J. Turányi, spolupráca: Ing. arch. B. Števko

Vily, Beladice

Moderné vily v jabloňovom sade
autor: Ing. arch. J. Turányi, spolupráca: Ing. arch. B. Števko

Vily, Beladice

Moderné vily v jabloňovom sade
autor: Ing. arch. J. Turányi, spolupráca: Ing. arch. B. Števko

Vily, Beladice

Moderné vily v jabloňovom sade
autor: Ing. arch. J. Turányi, spolupráca: Ing. arch. B. Števko

Urbanistická štúdia, Nitra, Lukov Dvor

Obytná skupina na území Párovských Hájov
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Urbanistická štúdia, Nitra, Lukov Dvor

Obytná skupina na území Párovských Hájov
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Urbanistická štúdia, Nitra, Lukov Dvor

Obytná skupina na území Párovských Hájov
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Urbanistická štúdia, Nitra, Nad Hrabinou

Obytná skupina na území situovanom v mestskej časti Kynek - Šúdol
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Urbanistická štúdia, Nitra, Nad Hrabinou

Obytná skupina na území situovanom v mestskej časti Kynek - Šúdol
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Urbanistická štúdia, Nitra, Nad Hrabinou

Obytná skupina na území situovanom v mestskej časti Kynek - Šúdol
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Mestská vila, Nitra, ulica Pod zlatým brehom

Moderná vila vsadená do prostredia niekdajších vinohradov s krásnymi výhľadmi na panorámu mesta.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Mestská vila, Nitra, ulica Pod zlatým brehom

Moderná vila vsadená do prostredia niekdajších vinohradov s krásnymi výhľadmi na panorámu mesta.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Mestská vila, Nitra, ulica Pod zlatým brehom

Moderná vila vsadená do prostredia niekdajších vinohradov s krásnymi výhľadmi na panorámu mesta.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Mestská vila, Nitra, ulica Pod zlatým brehom

Moderná vila vsadená do prostredia niekdajších vinohradov s krásnymi výhľadmi na panorámu mesta.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Mestská vila, Nitra, ulica Pod zlatým brehom

Moderná vila vsadená do prostredia niekdajších vinohradov s krásnymi výhľadmi na panorámu mesta.
autor: Ing. arch. J. Turányi, Ing. arch. B. Števko

Polyfunkčný dom, Nitra, Župné námestie

Moderný polyfunkčný dom v historickom srdci mesta na Župnom námestí
autor: Ing. arch. J. Turányi

Polyfunkčný dom, Nitra, Župné námestie

Moderný polyfunkčný dom v historickom srdci mesta na Župnom námestí
autor: Ing. arch. J. Turányi

Polyfunkčný dom, Nitra, Župné námestie

Moderný polyfunkčný dom v historickom srdci mesta na Župnom námestí
autor: Ing. arch. J. Turányi

Polyfunkčný dom, Nitra, Župné námestie

Moderný polyfunkčný dom v historickom srdci mesta na Župnom námestí
autor: Ing. arch. J. Turányi

Polyfunkčný dom, Nitra, Župné námestie

Moderný polyfunkčný dom v historickom srdci mesta na Župnom námestí
autor: Ing. arch. J. Turányi

Polyfunkčný dom, Nitra, Župné námestie

Moderný polyfunkčný dom v historickom srdci mesta na Župnom námestí
autor: Ing. arch. J. Turányi

Animácie

Kontakt

Spojte sa s nami.

V prípade otázok sa s nami skontaktujte, radi si s Vami dohodneme osobné stretnutie.

Pošlite nám správu
Posielam...
Vaša správa bola poslaná, ďakujeme Vám!
kontaktné informácie
Kde nás nájdete

Fraňa Mojtu 34
949 01, Nitra
Slovensko

Náš email

j.turanyi@gmail.com

Zavolajte nám

Mobil: (+421) 903 469 222